مبانی نظری و پژوهشی(ادبیات تحقیق)سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی از دیدگاه سازمانی، به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می¬شود.

از این دیدگاه سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت¬ها و دارایی¬های مهم سازمانی است که می¬تواند به صنایع، سازمان¬ها و مراکز تولیدی در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت پایدار سازمانی ایجاد کند(شان، 2013).

در پژوهش های مختلف پنج بعد اعتماد(اعتماد اجتماعی )، قانون گرایی (هنجارها)، انسجام اجتماعی ، مشارکت اجتماعی و ارزش ها برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است(ویلانووا و جوسا، 2003؛ نادری مهدیی، فطرس و اصفهانی، 1394).

این پنج مولفه در پژوهش حاضر نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرارجامعه مدنی وحیات شهروندی است وفقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی برای تاسیس و استقرار آن می باشد. بی گمان سرمایه اجتماعی وانجمن های مدنی می توانند درزمینه شکل گیری شهروند آگاه وتوانا، برخوداری از اعتماد بنفس و ارزش های دموکراتیک، منتقد وجدی در پیگیری حقوق شهروندی، دلبسته به مشارکت مدنی و آگاه به راه ها و شیوه های اعتراض و ابرازخواسته ها، بسیار اثرگذار باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

سرمایه اجتماعی

تاریخچه سرمایه ا جتما عی

ابعاد سرمایه اجتماعی سرمایه و انواع آن

تفاوت انواع سرمایه

اجزاء سرمایه اجتماعی

اهمیت سرمایه اجتماعی درسازمان ومدیریت

سرمایه اجتماعی و توسعه

نظریه های مرتبط با سرمایه اجتماعی

نظریه جیمز کلمن

نظریه پیر بوردیو

نظریه رابرت پاتنام

نظریه فرانسیس فوکویاما

رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار سازمانی

شاخص های سرمایه اجتماعی

قانون گرایی

انسجام اجتماعی

اعتماد مشارکت

ارزشها

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی انجام شده

تحقیقات خارجی

منابع داخلی

منابع خارجی


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 70
  •   تعداد محصول: 1,538
  •   بازدید امروز : 2,167
  •   بازدید هفته گذشته: 49,641
  •   بازدید ماه گذشته: 487,647