پرسشنامه سبک های حل مساله

• معرفی پرسشنامه: مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال 1996 طی دو مرحله ساختند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون می باشند. این عوامل عبارتند از : 1. درماندگی در حل مساله یا جهت یابی(بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های مساله زاست) 2. مهارگری حل مساله یا کنترل در حل مساله (بعد کنترل بیرونی- درونی را در موقعیت های مساله زا منعکس می کند) 3. سبک مساله خلاقانه(نشان دهنده برنامه ریزی و در نظرگرفتن راه حل های متنوع برحسب موقعیت مساله زا) 4. اعتماد در حل مساله( بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است) 5. سبک اجتناب(نشاندهنده تمایل به رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله با آنها) 6. سبک گرایش یا تقرب و روی آورد(نشان دهنده نگرش مثبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آنه هاست). بنابراین سبک های درماندگی،مهارگری و اجتناب ، زیرمقیاس های حل مساله غیرسازنده و سبک های گرایش،خلاقیت و اعتماد زیرمقیاس های حل مساله سازنده می باشند(شاطری، اشکانی و مدرس غروی،1388) این پرسشنامه به خوبی می تواند آسیب پذیری فرد را در برابر استرس نشان دهد و جمعیت سالم را از جمعیت بیمار جدا کند.پرسش های این مقیاس با گزینه های بلی ،خیر و نمی دانم پاسخ داده می شوند. آزمودنی در برابر هر پرسش که شیوه واکنش وی را در برابر مسایل و موقعیت های خاص بیان می کند. موافقت یا مخالفت خود را نشان می دهد(بخشی پور و همکاران،1387)


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 74
  •   تعداد محصول: 1,553
  •   بازدید امروز : 27,215
  •   بازدید هفته گذشته: 55,140
  •   بازدید ماه گذشته: 435,185