پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس

این پرسشنامه توسط اندلر و پارک(1990؛ نقل از محمدخانی و همکاران، 1387)، تهیه وبه وسیله اکبر زاده (1376)ترجمه شده است. در این پژوهش، برای این پژوهش از فرم 48 سؤالی پرسشنامه مقابله با موقعیت-های استرس زا (CISS) که توسط محمدخانی (1387) ترجمه و انطباق داده شده است، استفاده شده. این پرسشنامه برای ارزیابی سه راهبرد مقابله ای مقابله عملی یا مسأله مدار(برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت وحل آن.)، مقابله هیجانی (یا تمرکز بر پاسخ های هیجانی به مساله ) و مقابله اجتنابی (فرار ازمسئله) طراحی شده است


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 68
  •   تعداد محصول: 1,407
  •   بازدید امروز : 2,692
  •   بازدید هفته گذشته: 76,941
  •   بازدید ماه گذشته: 276,258