پایان نامه(رابطه سبک فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان)

این فایل word یک پایان نامه کامل همراه با همه فصول پایان نامه می باشد

 چکیده

با توجه به نقش رابطه والد و کودک در رشد و تحول فرزندان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سبکهای فرزندپروری با کمالگرایی دانشجویان دانشگاه ازاد قشم انجام شد.در این تحقیق روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم در سال تحصیلی 97-98 تشکیل دادند که همراه با والدینشان در این پژوهش شرکت کردند. تعداد 100 نفر ازطریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دانشجویان پرسشنامه کمالگرایی چند بعدی فراست) و والد اصلی هر دانشجو پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1991) را تکمیل کردند. برای تحلیل دادههای این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 22-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزندپروری استبدادی با کمالگرایی رابطه معناداری وجود دارد. کلمات کلیدی: سبکهای فرزندپروری، کمالگرایی، دانشجویان دانشگاه.


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 75
  •   تعداد محصول: 1,560
  •   بازدید امروز : 5,005
  •   بازدید هفته گذشته: 120,728
  •   بازدید ماه گذشته: 606,303