ادبیات و پیشینه پژوهش اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی

مجموعه حاضر شامل ادبیات و پیشینه پژوهش اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی است که در قالب فصل دوم تدوین گردیده است. این فصل بر اساس اصول علمی نگارش و دارای رفرنس های داخل متن و منابع فارسی و انگلیسی در پایان فصل است. علاوه بر این پرسشنامه علائم مرضی کودکان (4-CSL) و پروتکل نقاشی درمانی نیز به آن مجموعه اضافه شده است.

فهرست مطالب:

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- پیشینه نظری

2-1-1- مبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه

2-1-1-1- اختلال بیش فعالی و نقص توجه

2-1-1-2- ویژگی های تشخیصی اختلال کاستی توجه/بیش فعالی براساس DSM-5 -

مشکلات کودکان مبتلا به کاستی توجه و بیش فعالی

2-1-1-4- سبب شناسی اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

2-1-1-5- الگوی بارکلی

2-1-1-6- درمان اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی

2-1-1-6-1- برقراری و تداوم یک محیط سـازمان‌یافته

2-1-1-6-2- رفتار درمانی

2-1-1-6-3- درمان شناختی-رفتاری

2-1-1-6-4- دارو درمانی

2-1-2- مبانی نظری اضطراب جدایی

2-1-2-1- اضطراب

2-1-2-2- انواع اختلالات اضطرابی

2-1-2-2-1- اختلال اضطرابی فراگیر

2-1-2-2-2- اختلال وحشت زدگی

2-1-2-2-3- گذر هراسی

2-1-2-2-4- اختلال اضطراب اجتماع

2-1-2-2-5- لالی انتخابی

2-1-2-2-6- ترس خاص

2-1-2-2-7- اختلال اضطراب ناشی از مواد دارو

2-1-2-2-8- اختلال اضطرابی ناشی از بیماری جسمانی دیگر

2-1-2-2-9- اختلال اضطرابی مشخص دیگر

2-1-2-2-10- اختلال اضطرابی نامشخص

2-1-2-2-11- اختلال اضطراب جدایی

2-1-2-2-11-1- معیارهای تشخیصی اختلال اضطراب جدایی

2-1-2-2-11-2- ویژگی های حمایت کننده از تشخیص

2-1-2-2-11-3- شیوع

2-1-2-2-11-4- اضطراب جدایی در مسیر تحول

2-1-2-2-11-5- تعاریف اضطراب جدایی در کودکان

2-1-2-2-11-6- علت اضطراب جدایی

2-1-2-2-11-6-1- عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک

2-1-2-2-11-6-2- عامل خلق و خو

2-1-2-2-11-6-3- عامل روانی اجتماعی

2-1-2-2-11-6-4- عامل کیفیت دلبستگی والد -کودک و نوع مراقبت والدین

2-1-2-2-11-6-5- عوامل اقتصادی

2-1-2-2-11-6-6- عوامل محیطی

2-1-2-2-11-7- عوامل حمایت کننده

2-1-2-2-11-8- موارد تشخیصی وابسته به فرهنگ

2-1-2-2-11-9- موارد تشخیصی وابسته به جنسیت

2-1-2-2-11-10- همبودی

2-1-2-2-11-11- رشد نرمال در دوران کودکی

2-1-2-2-11-12- ابعاد متفاوت نشانه ها در اضطراب جدایی

2-1-2-2-11-13- انواع اضطراب جدایی

2-1-2-2-11-14- سنجش اختلال اضطراب جدایی

2-1-2-2-11-15- درمان اختلال اضطراب جدایی

2-1-2-2-11-15-1- درمان های دارویی

2-1-2-2-11-15-2- درمان شناختی- رفتاری

2-1-2-2-11-15-3- روش های درمان رفتاری

2-1-3- مبانی نظری نقاشی و نقاشی درمانی

2-1-3-1- پیشینه هنر و نقاشی درمانی

2-1-3-2- نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن

2-1-3-3- مراحل تکامل خط خطی کردن

2-1-3-3-1- از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی

2-1-3-3-2- هیجده ماهگی تا دوسال و نیمگی

2-1-3-3-3- از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی

2-1-3-3-4- پنج تا هشت سالگی

2-1-3-3-5- هشت سالگی تا نوجوانی

2-1-3-4- توصیف نقاشی توسط پیاژه

2-1-3-5- تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان

2-1-3-6- شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان

2-1-3-7- انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها

2-1-3-8- اضافه نمودن شخصیت های دیگر

2-1-3-9-کمبود محبت

2-1-3-10- نقاشی در مقام بازی

2-1-3-11- حسادت 2-1-3-12-

بی ارزش کردن اشخاص

2-1-3-13- کودک و میمون

2-1-3-14- فاصله بین اشخاص

2-1-3-15- برجسته نمودن اشخاص

2-1-3-16- رنگ و تخیلات

2-1-3-17- ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها

2-1-3-18- نقاشی و زندگی عاطفی کوک

2-1-3-19- جهت نقاشی

2-1-3-20- فضا

2-1-3-21- معانی رمزی حیوانات

2-1-3-22- معانی رمزی آب

2-1-3-23- معانی رمزی رنگین کمان

2-1-3-24- معانی رمزی کوه ها

2-1-3-25- معانی رمزی هواپیما

2-1-3-26- معانی رمزی خانه

2-1-3-27- موسیقی و نقاشی

2-2- پیشینه تحقیق

2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور

2-2-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

3-5-1- پرسشنامه علائم مرضی کودکان (4-CSL)

پروتکل نقاشی درمانی


محصولات مرتبطارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره آنامیس فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 52
  •   تعداد محصول: 651
  •   بازدید امروز : 1,060
  •   بازدید هفته گذشته: 23,049
  •   بازدید ماه گذشته: 77,969